Old Military Warehouses [UrbEX]

[EN]
Four, almost identical buildings next to each other. Each of the floors looks similar (except the flooded basement and attic). First time I went there in 2007, the place was clean and neat. Currently, someone probably wants lead to the demolition of buildings, cutting roof, leaving the buildings to weather conditions.

[PL]
Cztery, niemalże jednakowe budynki obok siebie, każde z pięter wyglądające tak samo (prócz zalanej piwnicy i poddasza). Po raz pierwszy byłem tam w roku 2007, wtedy miejsce było w miarę czyste i zadbane. Obecnie ktoś najprawdopodobniej chce doprowadzić do wyburzenia budynków, wycinając stropy i więzy dachowe pozostawiając budynki na działanie czynników atmosferycznych.

Photo galery: PICASA ALBUMS .