Pierwszy podmuch zimy pod miastem.

Trzeba było "wybiegać psa" więc pojachaliśmy pod miasto
aby czworonóg mógł pobrykać po polach.